Rezervă acum telefonic:

DE VIZITAT

TRASEE TURISTICE ARIESENI

Descarcă in format pdf traseele turistice importante din Arieșeni:

Obiective turistice aflate în apropierea Cabanei Daria

Monumente istorice:

Gârda de Sus, biserica “Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” Biserica a fost înălţată în 1792 şi zugrăvită la 1804.
De plan dreptunghiular, cu absida decroşată, poligonală, cu pronaos tăvănit şi naosul şi altarul boltite semicilindric, ea a fost alungită la 1863, iar mai apoi tencuită la exterior. Pictura a fost semnată de Simion Silaghi din Abrud şi Gavril Silaghi. Icoanele, bogat decorate în stuc, sunt datate 1798 şi 1804 şi datorate tot lui Simion Silaghi.

 

Arieşeni, biserica “Înălţarea Domnului”, com Arieseni
Construită la 1791, cu plan dreptunghiular şi absida decroşată, poligonală, biserica este tăvănită în pronaos, în vreme ce naosul şi altarul sunt acoperite cu bolţi semicilindrice. La 1863 a fost tencuită la exterior, dar decorată cu rozete, flori şi cruci datate 1871, 1873 şi 1878. Pictura interioară, datată 1829, datorată conform tradiţiei lui Mihai de la Abrud, dar bârne cu pictură din secolul XVIII, atribuibilă lui Gheorghe fiul lui Iacov, întemeietorul şcolii de la Feisa, au fost refolosite pentru tavanul “casei toacelor”.
Casa memorială Avram Iancu, Vidra -  muzeul dedicat unei personalităţi a istoriei naţionale, Avram Iancu, este amenajat într-o construcţie specifică zonei, declarată monument de arhitectură, unde sunt strânse laolaltă obiecte de port popular şi de uz caznic, arme, proclamaţii, documente referitoare la revoluţia din 1848.
Expozitii etnografice: Gârda de Sus, Vidra, Albac, Horea -  ca o dominantă a fiecărei expoziţie este casa ţărănească, dar şi obiecte care redau principalele îndeletnicirii ale oamenilor din zonă. În casa ţărănească alături de mobilierul cu crestăturile simple ne atrag atenţia obiectele folosite la ţesut, precum şi ateliere în care se executau altădată ciubere, doniţe, doage, obiecte specific moţeşti.

Monumente ale naturii:

PEŞTERA GHEŢARUL DE LA SCĂRIŞOARA. Cel mai mare depozit de gheaţă fosilă din ţară (75.000 mc). Avenul şi peştera "Gheţarul de la Scărişoara" sunt situate pe cumpăna de ape dintre bazinul Văii Ocoale şi bazinul Văii Gârda Seacă, în cadrul platoului carstic Scărişoara.

 

CASCADA VÂRCIOROG. Pe Valea Vârciorogului, pe versantul nord-estic al masivului Biharia - peisaj dominat de o cădere de apă de 15 m înălţime.
CHEILE GÂRDIŞOAREI. În sud-estul Munţilor Bihorului (Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră) pe cursul superior al Gârdei Seci - chei sălbatice de cca 1.200 m lungime.
PEŞTERA GURA APEI. În sud-estul Munţilor Bihor, la baza versantului drept al Gâr-dişoarei (Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră) - un izbuc ce drenează apele din Platoul Padiş